Bildkollage

Eleverna redovisar sina arbeten på @slöjda. Dom skriver om det dom gjort och tar en bild på föremålet. Jag tyckte att det skulle vara roligt om dom kunde visa flera bilder på sitt föremål i utvärderingen men det gick inte på @slöjdas hemsida. Jag klurade ett tag på hur vi skulle kunna få till det där men kom inte på någon lösning. Skoldatorerna hade inte något bildredigerings program och vi fick inga pengar för att köpa in något heller. Till slut kom jag på att man kunde använda programmet Pages i skolans Mac datorer för att göra ett bildkollage och sedan ta en skärmdump av resultatet. Detta blir då en bild och går därför att ladda upp på @slöjdas hemsida. Utvärderingarna blir bättre när man ser både detaljer och helhet av elevernas föremål. Elevernas kunskaper om att använda datorn som ett verktyg har också blivit bättre.Skärmavbild 2013-01-17 kl. 12.39.54

Krymp burkar

Krymp burkHar testat att jobba med krymp burkar som arbetsområde i år 8. Tyckte att det skulle vara roligt att låta eleverna prova på att jobba med rått material som motvikt mot alla torra plankor vi vanligtvis jobbar med. Arbetet har gått bra. Det blev mest små burkar med variationer på lock, dekor och färg. De flesta eleverna tyckte att det var kul och att det var bra att arbetet gick ganska snabbt att genomföra.

Skolslöjd på Nordiska museet

Om man har vägarna förbi Stockholm kan man sedan ett tag tillbaka se en utställning om svensk skolslöjd. Skolslöjden har sett lite olika ut genom åren och det visar man på i de olika montrarna. Det är föremål och berättelser om hur föremålen kommit till samt slöjdarnas egna tankar och reflektioner. Utställningen pågår fram till 13/1 2013. Jag ska gå dit och se den nästa gång jag kommer till Stockholm. Här kan du få en liten glimt av vad som visas i utställningen.

Lite tankar kring kreativitet

Man kan vara kreativ inom alla områden. Grundskolan är en grundutbildning och där verkar jag som slöjdlärare. Jag försöker föra in kreativitet i slöjden genom att eleverna hittar på sina egna föremål. Ibland är uppgiften styrd i en viss riktning och ibland helt fri för eleven. Tanken är att föremålen ska bli personliga och att eleven förhoppningsvis ska hitta början till ett eget färg och formspråk. Jag har ingen aning om kreativitet i skolslöjden kan ha någon spinn off effekt för kreativitet inom andra områden men vill och tror att det kan vara så. En som jag tycker positiv bieffekt är att föremålen blir olika och där är min tanke att eleven ska ”tävla” mot sig själv och att det ska bli lite svårare att jämföra sina föremål med de andra eleverna. Jämföra kan man i och för sig göra ändå men det är så jag tänker.

När man som slöjdlärare handlett byggandet av ett antal tusen föremål så har man tränat upp en viss sorts kreativitet. Jag har märkt att kreativiteten inte alltid kommer från eleven utan att eleven nappar på olika förslag från mig. Vet inte riktigt om det är rätt eller fel men så är det i alla fall. Jag hoppas att detta möjligtvis leder till någon slags ringar på vattnet för eleverna men vet inte om så är fallet. Någon eller några gånger per läsår får jag i alla fall se föremål som är helt unika för mig och då har jag sett ganska många slöjdföremål vid det här laget. Det är stört omöjligt att vara helt objektiv och nollställd som pedagog och låta allt komma från eleven utan det blir något slags samspel i samtalet när elevens föremål växer fram, både på idé-, planerings- och genomförande-stadiet. Jag tror att dessa försök till att ta ganska vanliga grundskole slöjdföremål ”utanför lådan” ändå kan leda till någon slags liten början till att tänka kreativt för eleverna.

Det här var en intressant artikel i DN som handlar om kreativitet kontra produktivitet.